Nowości
 

Fagot >>> Jelenia Góra

 

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk solista I głos w sekcji fagotów z obowiązkiem gry na kontrafagocie

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13.06.2018 roku na godz. 14.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) W.A. Mozart – Koncert B-Dur KV 191, część pierwsza i druga z kadencjami

2) Utwór o charakterze wirtuozowskim

ETAP II

1) Partie orkiestrowe:

W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

L.v.Beethoven – IV Symfonia B-Dur, część 4.

P.Czajkowski – VI Symfonia, część pierwsza, do t.13

N.Rimski-Korsakow – Szecherezada, część druga od t.5 i od t.323

M. Ravel – Koncert fortepianowy G-Dur, część trzecia, partia obu fagotów, od t.4 nr.14

O.Respighi – Trittico Botticeliano, część druga nr.20 do nr.22

M.Ravel – Bolero, od t.41 do nr.3

D.Szostakowicz – IX symfonia, część czwarta od t.10, część piąta do t.27

I. Strawiński – Święto wiosny, Introdukcja

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

 list motywacyjny oraz CV,

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018 r. na adres email:

kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska

w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

 dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

 dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną

zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.