Przesłuchania na Wiolonczelę (tutti) do Teatru Wielkiego w Łodzi

Przesłuchania na Wiolonczelę (tutti) do Teatru Wielkiego w Łodzi

0.00 

- +

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu,
które odbędzie się 20 grudnia od godz. 10:00 w sali prób orkiestry.
Muzyk orkiestry – wiolonczela – muzyk tutti

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE – MUZYK TUTTI

Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.
Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego. Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2022 r. do godz.12.00

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)

Etap I (za kotarą)
1. J. Haydn- I część z kadencją (Gendron)
2. Wybrane orkiestrówki

Etap II (jawny)
1. A. Dvořak lub R. Schumann – Koncert wiolonczelowy I część
2. Wybrane orkiestrówki
3. Czytanie nut a vista

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
tel.: 0048 42 647 20 00
tel./fax 0048 42 631 95 52
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
www.operalodz.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.