Przesłuchania na stanowisko II Koncertmistrza NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocław

Przesłuchania na stanowisko II Koncertmistrza NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocław

0.00 

- +

NARODOWE FORUM MUZYKI im. Witolda Lutosławskiego
OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO
II KONCERTMISTRZA NFM ORKIESTRY LEOPOLDINUM

Przesłuchanie odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Kameralnej
w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1 we Wrocławiu.

Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania zostaną przekazane kandydatom
po zamknięciu listy.

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym zespole pod dyrekcją światowej sławy artysty – Josepha Swensena
 • współpracę z wybitnymi dyrygentami i solistami
 • możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, festiwalach, prawykonaniach
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru muzyki kameralnej (od baroku po dzieła współczesne)
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu Narodowego Forum Muzyki położonym w samym sercu Wrocławia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności oraz nagranie audio-video wybranego przez siebie utworu.
W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o pracę.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: przesluchania.leopoldinum@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „drugi koncertmistrz Leopoldinum” do 02.09.2022 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

I etap
W.A. Mozart III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 (I część z kadencją oraz II część)
lub
W.A. Mozart IV Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 (I część z kadencją oraz II część)
lub
W.A. Mozart V Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 (I część z kadencją oraz II część)
oraz
J.S. Bach: Sonaty lub Partity na skrzypce solo – dwie kontrastujące części lub Chaconne
z II Partity d-moll na skrzypce solo BWV 1004

II etap
Koncert skrzypcowy z epoki romantyzmu lub XX wieku, cz. I
(od L. van Beethovena po D. Szostakowicza)
F. Mendelssohn Bartholdy Oktet Es-dur op. 20, cz. I
(kandydat prowadzi próbę przez 15–20 minut jako lider z członkami zespołu)

Partie orkiestrowe

wybrane fragmenty zaznaczono w materiale nutowym dostępnym online w formacie pdf.

 • I. Strawiński Apollon musagète, solo z Varation d’Appollon
 • G. Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową, cz. III
 • A. Berg Suita liryczna, Presto delirando
 • K. Szymanowski Kwartet na orkiestrę w oprac. R. Tognettiego, cz. II
 • B. Britten – solo z Preludium i fugi na orkiestrę smyczkową op. 29
 • E.W. Korngold Sekstet D-dur op. 10, Intermezzo
 • E. Grieg Suita w dawnym stylu „Z czasów Holberga” op. 40, solo z Rigaudon

Ważne: kandydat może być poproszony o zagranie partii orkiestrowych w każdym etapie. Wybrane fragmenty zaznaczono w materiale nutowym dostępnym w formacie pdf.
Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.

Klauzula RODO:

 • administratorem danych osobowych Kandydata, podanych w dokumentach rekrutacyjnych, jest: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM;
 • NFM wyznaczyło IOD, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl,
 • Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz zawarcia ewentualnej umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych),
 • dane osobowe Zleceniobiorcy będą udostępniane podmiotom trzecim o ile będzie to wynikało z przepisów prawa,
 • NFM nie zamierza przekazywać danych Kandydata do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu – przez czas niezbędny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji,
 • Kandydat posiada prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych, niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
 • Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe Kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1
50-071 Wrocław
tel.: 0048 71 715 98 00
fax: 0048 71 330 52 12
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.