Przesłuchania na Altówkę do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Przesłuchania na Altówkę do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

0.00 

- +

NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
MUZYK ORKIESTROWY ALTÓWKA TUTTI

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 roku o godz. 14:00 w siedzibie NOSPR w Katowicach plac Wojciecha Kilara 1

Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres NOSPR Plac W. Kilara 1, 40-202 Katowice z dopiskiem do Działu Personalnego lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@nospr.org.pl do dnia 18 października 2022 r.

Aplikacja musi zawierać CV wraz z opisem dotychczasowych dokonań artystycznych.

Należy podać informację czy kandydat będzie korzystał z akompaniamentu NOSPR.

Do konkursu przystąpią wyłącznie osoby zaproszone.

Partie orkiestrowe (zostaną podane osobom zakwalifikowanym do konkursu na miesiąc przed terminem egzaminu)

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od 85 lat kreuje główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną.

Od 2018 roku NOSPR należy do organizacji ECHO (European Concert Hall Organisation), skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

NOSPR jest współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań, Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Świat kultury i sztuki znajduje się obecnie w stanie głębokiej transformacji, wynikającej w dużej mierze z doświadczeń pandemii COVID-19. W NOSPR śledzimy uważnie zachodzące zmiany, jednak nie zadowalamy się tylko rolą obserwatorów. Kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, wierząc równocześnie, że naszą misją jest inicjowanie zmian, wypracowywanie nowych rozwiązań dla sektora kultury oraz odkrywanie nowych sposobów interakcji
z odbiorcami.

I ETAP:

  • C. Stamitz – Koncert D-dur nr 1, cz. 1 (z kadencją Klengla)
  • M. Reger – Suita na altówkę solo op. 131d nr 1, cz. 1

II ETAP:

  • Partie orkiestrowe (zostaną podane osobom zakwalifikowanym do konkursu na miesiąc przed terminem egzaminu)

Klauzula:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
tel. 0048 32 73 25 300
nospr@nospr.org.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.