Nowości

 

Fagot >>> Warszawa POSI

 

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko:

FAGOT

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

· umowę o pracę

· atrakcyjne wynagrodzenie

· pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

· szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

· życiorys w języku polskim

· podpisane oświadczenie /do pobrania/

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

20 października 2021 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesluchan_PL
Oświadczenie: Oswiadczenie
Program: Program przesłuchań
Nuty fagot: FAGOT-NUTY