Nowości

 

Altówka >>> Katowice

 

 

Przesłuchania na muzyka tutti altówek Orkiestry Symfonicznej

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 15 grudnia 2021r. /środa/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

§ Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;

§ Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 12 listopada 2021r.;

§ Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 10 grudnia 2021r.;

§ Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 13 grudnia 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);

§ Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;

§ I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;

§ Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);

§ Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

§ O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;

§ Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2022 roku

§ Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku muzyk tutti altowiolista

§ Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ALTÓWKĘ DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 10 LISTOPADA 2021r.

Etap I

1. Do wyboru

K. Stamitz – Koncert D-dur na altówkę op. 1 (cz. I z kadencją )

lub

F.A. Hoffmeister – Koncert D-dur na altówkę (cz. I z dowolnie wybraną kadencją)

2. Dwie kontrastujące części z jednej z wybranych suit:

J.S. Bach – 6 Suit wiolonczelowych w transkrypcji na altówkę

lub

M. Reger – 3 Suity na altówkę solo op. 131d

Etap II

1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na altówkę:

§ B. Smetana – Uwertura Sprzedana narzeczona

§ F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur op.90 (cz. IV Saltarello)

§ B. Bartok – Koncert na orkiestrę (fragmenty z cz. I, IV oraz V)

§ R. Strauss – Don Juan op. 20

§ A. Brückner – IV Symfonia Romantyczna (cz. II)

§ P Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 Patetyczna (cz. I oraz III)

§ D. Szostakowicz – V Symfonia op. 47 cz. I

§ W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

Oświadczenie RODO