Nowości

 

Flet >>> Katowice

 

 

Przesłuchania na zastępcę prowadzącego grupę fletów Orkiestry Symfonicznej – II głos z obowiązkiem gry na flecie piccolo

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 14 grudnia 2021r. /wtorek/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

§ Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;

§ Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 12 listopada 2021r.;

§ Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 10 grudnia 2021r.;

§ Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 13 grudnia 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);

§ Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;

§ I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;

§ Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);

§ Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

§ O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;

§ Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2022 roku

§ Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku zastępcy prowadzącego grupy, II głos z obowiązkiem grania na flecie piccolo

§ Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem  RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA FLET DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 10 LISTOPADA 2021r.

Etap I

1. W.A. Mozart – Koncert fletowy G-dur KV 313 (cz. I z kadencją i cz. II)

lub

W.A. Mozart – Koncert fletowy D-dur KV 314 (cz. I z kadencją i cz. II)

2. Wybrane partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania) na flet i flet piccolo

Etap II

1. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet:

§ L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

§ L. van Beethoven – Uwertura Leonora III op. 72b

§ F. Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura do Snu nocy letniej (Scherzo)

§ A. Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88

§ C. Debussy – Preludium do Popołudnia Fauna

§ M. Ravel – Dafnis i Chloe

§ G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell

§ S. Prokofiew – Piotruś i Wilk

2. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych na flet piccolo:

§ M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur

§ G. Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka

§ G. Rossini – Uwertura do opery Semiramida

§ P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36

§ D. Szostakowicz – IX Symfonia Es-dur op. 70

Ogłoszenie w formie PDF 

Oświadczenie RODO