Nowości

 

Trąbka >>> Gorzów Wielkopolski

 

 

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKO MUZYKA ORKIESTROWEGO
TRĄBKA I GŁOS
dodatkowym atutem kandydatów będzie umiejętność gry na trąbce naturalnej

TERMIN I MIEJCE PRZESŁUCHAŃ:
9 listopada 2021 (wtorek), 11:00
sala kameralna Filharmonii Gorzowskiej
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.
Przesłuchania mają formę dwuetapową.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalności gra na trąbce)
Zgłoszenia  wraz z CV oraz kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl
do dnia 26 października 2021.


Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę (skan). Treść klauzuli poniżej.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 29 października 2021.

Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się próby przed przesłuchaniem).

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:
Etap I
J. Haydn – Koncert Es-dur, cz. I z kadencją (na trąbce B)
Etap II
fragmenty orkiestrowe – wg materiałów nutowych (do pobrania poniżej)
oraz fakultatywnie
na trąbce piccolo: Samuel Goldenberg i Szmul z „Obrazków z wystawy” Modesta Musorgskiego
na trąbce naturalnej: II i IV część V Symfonii c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena

DO POBRANIA
TRĄBKA - materiały orkiestrowe

TREŚĆ KLAUZULI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Filharmonię Gorzowską zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy.

KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
Renata Ochwat
T: +48 95 73 92 748
E:
przesluchania@filharmoniagorzowska.pl