Nowości
 

Kontrabas >>> Wrocław

 

 

NFM FILHARMONIA WROCŁAWSKA

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA

NA STANOWISKO:

KONTRABAS SOLO

Termin przesłuchania: 6.11.2019

Miejsce przesłuchania: Narodowe Forum Muzyki im Witolda Lutosławskiego,

pl. Wolności 1

Pisemne zgłoszenia wraz z CV o długości NIEPRZEKRACZAJĄCEJ jednej strony A4 będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową do 28.10.2019 pod adresem:

przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl

W tytule e-maila prosimy o wpisanie:

Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska, kontrabas solo

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Program przesłuchań:

I ETAP:

Hans Fryba – Preludium z „Suity w dawnym stylu” na kontrabas solo

Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert kontrabasowy E-dur: I część z kadencją (obowiązkowa kadencja: Johann Matthias Sperger)

Wybrane partie orkiestrowe

II ETAP:

Siergiej Kusewicki – Koncert kontrabasowy fis-moll op. 3: I część

Wybrane partie orkiestrowe

LISTA PARTII ORKIESTROWYCH:

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia g-moll nr 40, KV 550: I część Molto allegro Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur nr 41, KV 551: IV część Molto allegro Ludwig van Beethoven – Symfonia c-moll nr 5, op. 67: III część Allegro

Ludwig van Beethoven – Symfonia d-moll nr 9, op. 125: IV część Presto

Joseph Haydn – solo z Symfonii nr 7 „Le midi”: III część Minuetto

Richard Strauss – „Ein Heldenleben” – poemat symfoniczny op. 40

Gustav Mahler – Symfonia c-moll nr 2: I część Allegro maestoso

Leonard Bernstein – „Tańce symfoniczne” z „West Side Story”: Cool, Fugue

Siergiej Prokofiew – „Romeo i Julia” – balet op. 64: Interludium

Igor Strawiński – solo z baletu „Pulcinella”: Vivo

Gustav Mahler – solo z Symfonii D-dur nr 1 „Tytan”: III część Feierlich und gemessen Witold Lutosławski – „Muzyka żałobna”: Apogeum i Epilog

Alberto Ginastera – solo z „Variaciones concertantes” op. 23

Alberto Ginastera – solo z „Concerto per corde” op. 33


NFM zapewnia akompaniatora w dniu przesłuchania.

Nie są przewidziane próby z akompaniatorem.

W zależności od liczny zgłoszeń Narodowe Forum Muzyki zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów, a także przeprowadzenia egzaminu w kilku etapach.

Ostatnim etapem przesłuchania jest udział w wybranych przez organizatora próbach i koncertach NFM Filharmonii Wrocławskiej.

Program koncertów NFM Filharmonii Wrocławskiej w sezonie 2019/2020 jest dostępny na stronie internetowej www.nfm.wroclaw.pl.

 

***

 

NFM FILHARMONIA WROCŁAWSKA
OGŁASZA PRZESŁUCHANIA

NA STANOWISKO:

KONTRABAS TUTTI

Termin przesłuchania: 7.11.2019

Miejsce przesłuchania: Narodowe Forum Muzyki im Witolda Lutosławskiego,

pl. Wolności 1


Pisemne zgłoszenia wraz z CV o długości NIEPRZEKRACZAJĄCEJ jednej strony A4 będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową do 28.10.2019 pod adresem:

przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl

W tytule e-maila prosimy o wpisanie:

Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska, kontrabas tutti

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Program przesłuchań:

I ETAP:

Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert kontrabasowy E-dur: I część z kadencją (obowiązkowa kadencja: Johann Matthias Sperger)

Wybrane partie orkiestrowe

II ETAP:

Siergiej Kusewicki – Koncert kontrabasowy fis-moll op. 3: I część

Wybrane partie orkiestrowe

LISTA PARTII ORKIESTROWYCH:

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia g-moll nr 40, KV 550: I część Molto allegro Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur nr 41, KV 551: IV część Molto allegro Ludwig van Beethoven – Symfonia c-moll nr 5, op. 67: III część Allegro

Ludwig van Beethoven – Symfonia d-moll nr 9, op. 125: IV część Presto

Joseph Haydn – solo z Symfonii nr 7 „Le midi”: III część Minuetto

Richard Strauss – „Ein Heldenleben” – poemat symfoniczny op. 40

Gustav Mahler – Symfonia c-moll nr 2: I część Allegro maestoso

Leonard Bernstein – „Tańce symfoniczne” z „West Side Story”: Cool, Fugue

Siergiej Prokofiew – „Romeo i Julia” – balet op. 64: Interludium

Igor Strawiński – solo z baletu „Pulcinella”: Vivo

Gustav Mahler – solo z Symfonii D-dur nr 1 „Tytan”: III część Feierlich und gemessen Witold Lutosławski – „Muzyka żałobna”: Apogeum i Epilog


NFM zapewnia akompaniatora w dniu przesłuchania.

Nie są przewidziane próby z akompaniatorem.

W zależności od liczny zgłoszeń Narodowe Forum Muzyki zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów, a także przeprowadzenia egzaminu w kilku etapach.

Ostatnim etapem przesłuchania jest udział w wybranych przez organizatora próbach i koncertach NFM Filharmonii Wrocławskiej.

Program koncertów NFM Filharmonii Wrocławskiej w sezonie 2019/2020 jest dostępny na stronie internetowej www.nfm.wroclaw.pl.