Nowości
 

Waltornia >>> Wrocław

 

 

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry. Instrument – Waltornia I-III

Program solowy:
1.W.A. Mozart Koncert nr 4 KV 495 - pierwsza część lub Koncert nr2 KV 417- pierwsza część

2.R. Strauss Koncert ES-dur nr1 - pierwsza część

2. Fragmenty orkiestrowe
a) G. Bizet ,,Carmen” nr 22 z III Aktu Michaela's Aria

b) G. Puccini ,,Tosca” Wstęp do III Aktu

c) R. Leoncavallo ,,Paglacci” Act I nr 4

d) G. Verdi ,,Trubadur” Wstęp

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 22.10.2019r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Corno I-III :

1. Solo programme:
W. A. Mozart: Horn Concerto No. 2 K. 417 (1st movement ) or Horn Concerto No. 4
K. 495 (1st mov.)

Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E-flat major (1st movement )

2. The orchestral excerpts

a) G. Bizet ,,Carmen” nr 22 from III Act Michaela's Aria

b) G. Puccini ,,Tosca” Introduction to III Act

c) R. Leoncavallo ,,Paglacci” Act I nr 4

d) G. Verdi Introduction to ,,Trubadur”Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 22 of Octobre 2019 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254