Nowości
 

Narodowa Orkiestra Dęta

 

 

Narodowa Orkiestra Dęta to pierwsza w Polsce filharmonia (instytucja artystyczna), której instrumentarium tworzą wyłącznie muzycy zawodowi w specjalnościach gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.

Następuje reset pojęcia orkiestry symfonicznej, w której od poł. XVIII w. do czasów obecnych główny skład stanowił zespół instrumentów smyczkowych.

Dyrektor:
Mariusz DZIUBEK – dyrygent, aranżer, kompozytor, twórca i propagator wszelkich projektów orkiestrowych opartych na instrumentach dętych i perkusyjnych.
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura.

-----------------------------------------------------------------------

Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie ogłasza przesłuchania na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY w specjalnościach:

Flet piccolo

Flet poprzeczny

Klarnet Bb

Klarnet basowy

Obój

Fagot

Saksofon altowy

Saksofon tenorowy

Saksofon barytonowy

Róg

Trąbka

Puzon

Puzon basowy

Sakshorn tenorowy (barytonowy)

Tuba

Perkusja - kotły, werbel, wibrafon, ksylofon

TERMIN ZGŁOSZEŃ: wrzesień – grudzień 2019

Zainteresowanych prosimy o przesłanie podania oraz życiorysu artystycznego na adres: sekretariat@nod.lubin.pl w tytule wiadomości wpisując: „NOD rekrutacja”

Umowa o pracę / cały etat lub współpraca projektowa (umowa o dzieło)

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta ostatniego roku studiów muzycznych w danej specjalności.

Dyrektor Narodowej Orkiestry Dętej zaprosi na przesłuchanie wybrane osoby.

Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową (w tym ewentualną możliwość ustalenia indywidualnego terminu przesłuchania)

Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania kandydatów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Klaudia Śliwak, tel. 76 307 00 00

email: sekretariat@nod.lubin.pl

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji podpisanego oświadczenia o treści:

„Wyrażam pełną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Narodowej Orkiestrze Dętej z siedzibą w Lubinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną (zamieszczoną w treści ogłoszenia o przeprowadzeniu rekrutacji do Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie), dotyczącą przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych jest Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, ul. Mikołaja Pruzi 7, 59-300 Lubin, tel. 76 307 00 00, email: sekretariat@nod.lubin.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust 1 lit a) i lit c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym brak podania danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do końca procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.