Nowości
 

Altówka >>> Wrocław

 

 

NARODOWE FORUM MUZYKI im. Witolda Lutosławskiego

OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO

ZASTĘPCY PROWADZĄCEGO GRUPĘ ALTÓWEK NFM ORKIESTRY LEOPOLDINUM
ORAZ
ALTOWIOLISTY TUTTI
NFM ORKIESTRY LEOPOLDINUM

Przesłuchania odbędą się 30 WRZEŚNIA 2019 r. o godz. 10:30 w Sali Czerwonej
w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Program:

I etap:

C. Stamitz: Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz. II bez kadencji)

lub

F.A. Hoffmeister: Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz.II bez kadencji)

NA ZASTPCĘ PROWADZĄCEGO GRUPĘ ALTÓWEK

J. S. Bach – dwie kontrastujące części z Sonaty lub Partity skrzypcowej bądź Suity wiolonczelowej

II etap – jeden z koncertów do wyboru:

W. Walton – Koncert na altówkę cz.I

B. Bartók – Koncert na altówkę, op.posth. cz.I

P. Hindemith – Koncert na altówkę op.36 nr 4 cz.I

K. Penderecki – Koncert na altówkę

Studia orkiestrowe (kandydat może zostać poproszony o zagranie wybranych fragmentów w każdym z etapów):

G. Bacewicz: Koncert – numery: 7 - 12

A. Berg: Lyrische Suite, Presto delirando takty 1-29, Allegro misterioso takty 1- 30

P. Czajkowski: Serenada op.48. cz. I, od litery D do F i cz II, Walc D do F

J. Suk: Serenada, Allegro giocoso, od początku do litery G

E. Grieg: Suita Z czasów Holberga, Rigaudon - solo od początku do litery U

Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania zostaną przekazane kandydatom
po zamknięciu listy.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów.

Zainteresowanym osobom oferujemy:

· stabilną pracę w renomowanej instytucji kultury w profesjonalnym zespole pod dyrekcją światowej sławy artysty Josepha Swensena,

· współpracę z wybitnymi dyrygentami i solistami

· możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, festiwalach, prawykonaniach

· możliwość rozwoju zawodowego poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru muzyki kameralnej (od baroku po dzieła współczesne)

· udział w tworzeniu unikalnego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: przesluchania.leopoldinum@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „zastępca prowadzącego grupę altówek” lub „altówka tutti” do 15.09.2019r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.” Uprzejmie informujemy,  iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.