Nowości
 

Altówka >>> Warszawa FN

 

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – ALTÓWKA (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

11 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. K. Stamitz I Koncert na altówkę D-dur, część I – obowiązkowa kadencja Klengla

2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

1. J.S.Bach 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
albo
M.Reger 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę

2. Partie orkiestrowe

ZAŁĄCZNIKI:

Materiał orkiestrowy na przesłuchania

Obowiązek informacyjny dla Kandydata