Nowości
 

Kontrabas >>> Częstochowa

 

 

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ogłasza przesłuchania muzyków
na stanowisko muzyka tutti grupy kontrabasów

1. Przesłuchania odbędą się  12.06.2019r (środa), o godz.13.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej

2. Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń

3. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora

4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań

5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

6. Program przesłuchania:
a)  J. S. Bach – Preludium (z dowolnej Suity)
b) I cz. Koncertu kontrabasowego z kadencją (do wyboru):
c) J. B. Vanhal – Koncert D-dur
d) K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur
e) F. A. Hoffmeister – I Koncert D-dur
f) G. Bottesini – Koncert h-moll

g) Literatura orkiestrowa:
•  W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550 cz. I i II
•  W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492
•  L. v Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. II i III
•  L. v Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. IV Recitatyw
•  J. S. Bach – Suita orkiestrowa nr 2 h-moll BWV 1067 Badinerie

7. Zgłoszenia wraz z CV* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONTRABAS” prosimy kierować:

  • drogą pocztową lub osobiście na adres:
    Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
    ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa
  • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@filharmonia.com.pl