Nowości
 

Flet >>> Bydgoszcz

 

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyka solisty/ muzyka orkiestrowego – flet z obowiązkiem gry na flecie piccolo. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl

do dnia 20.05.2019 r.

 

Materiały do przygotowywania będą dostępne po 25.04.2019 r. na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje, przesłuchania oraz na stronie przesłuchania.com

 

Nuty do pobrania: NUTY

Etap

I W. A. Mozart – Koncert G-dur KV 313 lub Koncert D-dur KV 314
(cz. I – ekspozycja + kadencja, cz. II)

Etap II Partie orkiestrowe

FLET:
P. Czajkowski – Dziadek do orzechów / Danse des mirlitons
F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej / od t. 338
S. Prokofiew – Kopciuszek / Nr 3. Aschenbrödel
S. Prokofiew – Romeo i Julia / 16. Madrigal
G. Verdi – Rigoletto / Nr 6

PICCOLO:

P. Czajkowski – Dziadek do orzechów /Taniec Chiński (Le Thé)
I. Kalman – Księżniczka czardasza / Uwertura (od wejścia piccolo przed nr 5)
S. Prokofiew – Kopciuszek / Nr 5 Die Bettlerfee
G. Verdi – Rigoletto / Nr 13 (od nr 43 do nr 47)
G. Verdi – La Traviata / Nr 2 Introduzione (do nr 2)

 

Przesłuchanie odbędzie się 29.05.2019r. o godz. 14.00.

Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.