Nowości
 

Fagot >>> Katowice


Przesłuchania na stanowisko muzyka fagocisty Orkiestry Symfonicznej
z obowiązkiem gry I głosu

Przesłuchania odbędą się 24 września 2019 r. /wtorek/ o godz. 13.30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych;

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń;

· Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie;

· Filharmonia zapewnia akompaniatora;

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

· Filharmonia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny;

· Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na pół etatu w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA FAGOT” należy składać osobiście lub listownie na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 31 sierpnia 2019r.

Program przesłuchań obejmuje wykonanie następujących pozycji:

ETAP I

· W. A. Mozart - "Koncert na fagot i orkiestrę B-dur" KV. 191 cz. I i II

ETAP II

Partie orkiestrowe:

· F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll, op. 11

· L. van Beethoven - Koncert skrzypcowy D-dur, op. 61

· L. van Beethoven - IV Symfonia B-dur, op. 60

· M. Rimski-Korsakow - Szecherezada, op. 35

· M. Ravel - Alborada del gracioso

· M. Ravel - Boléro

· D. Szostakowicz – IX Symfonia Es-dur, op. 70

· I. Strawiński - Święto wiosny

Zestaw partii orkiestrowych – do pobrania ze strony
https://www.filharmonia-slaska.eu/index.php?inc=14&id_arty=15549793886939

Dodatkowych informacji udziela biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej

tel. 32 351 17 19; e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu

SZCZEGÓŁY