Nowości
 

Kontrabas >>> Katowice


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania muzyków na stanowisko muzyka tutti grupy kontrabasów
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej

Przesłuchania odbędą się 25 września 2019r. /środa/ o godz. 13:15 w Sali kameralnej

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta ostatnich lat studiów muzycznych

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń

· Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejność (ustalona przez organizatora) zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie

· Filharmonia zapewnia akompaniatora (strój fort. 442 Hz)

· Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nie podlegają zmianie

· Filharmonia Śląska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania

· Filharmonia Śląska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowideo występu kandydatów dla celów archiwalnych

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019r.

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, oświadczeniem RODO z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONTRABAS” należy składać:

- drogą pocztową lub osobiście na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP – utwory solowe

obowiązkowo J. S. Bach – Courante z I suity na wiolonczelę solo (opr. T. Pelczar)

oraz I część (wraz z kadencją) jednego z wymienionych niżej koncertów:

J. B. Vanhal – Koncert D-dur

K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur

F. A. Hoffmeister – I Koncert D-dur

II ETAP – studia orkiestrowe

L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 cz. III

L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. II, III

L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. IV Recitativ

J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73 cz. IV

W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550 cz. I, IV

W. A. Mozart – Symfonia C-dur KV 551 cz. IV

W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492

W. A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet” KV 620

B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”

Zestaw studiów orkiestrowych oraz oświadczenie RODO do pobrania ze strony www.filharmonia-slaska.eu

Dodatkowych informacji udziela Biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej

tel. (32) 351 17 19 e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu

 

SZCZEGÓŁY