Nowości
 

Skrzypce >>> Jelenia Góra

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowiska:

- solista w grupie skrzypiec

- muzyk orkiestrowy

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 18.02.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części

2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur

(KV219) – Część pierwsza z kadencją

3) Utwór o charakterze wirtuozowskim

ETAP II

1) Partie orkiestrowe

W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42

R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56

J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38

R. Strauss – Don Juan, do t. 64

S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’

D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (kadry@filharmonia.jgora.pl)

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 13.02.2019 r. na adres email:

kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia

Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną

zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:

- nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

partia V symfonii Szostakowicza zostanie udostępniona po zgłoszeniu się kandydata,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.