Nowości
 

Wokal >>> Poznań


Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ogłasza konkurs na stanowisko chórzysty:

bas II
baryton

Termin przesłuchania:

10 kwietnia 2019, godz. 14.15

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

ul. Fredry 9

61-701 Poznań

lub na adres e-mail mwieloch@opera.poznan.pl

Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniu.

Teatr zapewnia akompaniatora.

Kontakt: Maciej Wieloch tel. 61 659 02 52 tel. kom. 785 890 657

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

2 dowolne skontrastowane fragmenty muzyczne,

w tym jeden fragment z okresu klasycznego