Nowości
 

Klarnet >>> Warszawa POSI

 

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

SKRZYPCE TUTTI

ALTÓWKA TUTTI

KLARNET TUTTI

WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI


Termin przesłuchań:

SKRZYPCE TUTTI, WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI – 20 listopada 2018

ALTÓWKA TUTTI – 21 listopada 2018

KLARNET TUTTI– 22 listopada 2018

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”,
ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2018.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r."

Szczegóły na http://sinfoniaiuventus.pl/


22 LISTOPADA 2018 – KLARNETY

KLARNET

W.A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur (KV 622)

cz. I – Allegro – ekspozycja

cz. II – Adagio - od kadencji do końca części.

Fragmenty orkiestrowe:

- L. v. Beethoven - VI Symfonia

cz. I Allegro ma non troppo (takty 418-438; 474-492)

cz. II Andante molto moto (takty 69-77)

- G. Mahler - VII Symfonia cz 2 Nachtmusik (fragment od taktu 9 do taktu 29)

- L. v. Beethoven - VIII Symfonia

cz. III Tempo di Menuetto (zaznaczony fragment)

- J. Brahms – III Symfonia – cz. II (takty 1-22)

- N. Rimsky-Korsakow – „Szeherezada” (zaznaczone fragmenty)

- F. Mendelssohn Bartholdy – Scherzo ze „Snu nocy letniej”

takty (1-48; 99-153; 379-385)

- J. Sibelius – I Symfonia cz. I takty (1-32)

- Z. Kodaly – „Tańce z Galanty” (zaznaczony fragment)

- D. Szostakowicz – IX Symfonia cz. III takty (1-47)

- G. Puccini – „Tosca”