Nowości
 

Skrzypce >>> Warszawa POSI

 

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

SKRZYPCE TUTTI

ALTÓWKA TUTTI

KLARNET TUTTI

WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI


Termin przesłuchań:

SKRZYPCE TUTTI, WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI – 20 listopada 2018

ALTÓWKA TUTTI – 21 listopada 2018

KLARNET TUTTI– 22 listopada 2018

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”,
ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2018.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r."

Szczegóły na http://sinfoniaiuventus.pl/


20 LISTOPADA 2018 – SKRZYPCE

SKRZYPCE TUTTI

pierwsza część jednego z następujących koncertów (z kadencją):

- W. A. Mozart 3 G-dur  KV 216

- W. A. Mozart 4 D-dur KV 218

- W. A. Mozart 5 A-dur KV 219

pierwsza część jednego z następujących koncertów:

Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Czajkowski, Sibelius, Karłowicz

fragmenty orkiestrowe:

- W. A. Mozart – Symfonia Es-dur KV 543, IV cz. takty 1-78

- L. v. Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55  „Eroica”, III cz. od początku do Trio

- J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98, III cz. fragment od 1 do 63 taktu.

- R. Strauss – „Don Juan” op. 20, od początku do litery D