Nowości
 

Puzon >>> Wrocław

 

 

Przesłuchanie do grupy puzonów

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy puzonów:

Głos Solowy i głos Tutti

1.
Program :
F. David - ,,Concertino” cz. 1 i 2

2. Fragmenty orkiestrowe
M. Ravel- Bolero

W.A. Mozart- Tuba Mirum

G. Rossini- Wilhelm Tell ( uwertura)

R. Wagner- Walkiria, Lohengrin

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 10.09.2018r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres:
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Trombone Solo and Tutti:


1. Program :
F. David - ,,Concertino” part 1 i 2

2. The Orchestral fragments:
M. Ravel- Bolero

W.A. Mozart- Tuba Mirum

G. Rossini- Wilhelm Tell( uwertura)

R. Wagner- Walkiria, Lohengrin


Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 10 of September 2018 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254