Nowości
 

Altówka >>> Lublin

 

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza przesłuchania do zespołu orkiestry:

  1. Obój – zadany program: W.A. Mozart – Koncert C-dur (KV 285d) cz. I z kadencją lub koncert J.Haydna C-dur (Hob.VIIg) cz. I z kadencją + orkiestrówki,

  2. Altówka – zadany program: F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur cz. I z kadencją lub K. Stamitz Koncert D-dur op.1 cz. I z kadencją + orkiestrówki.

  3. Wiolonczela – zadany program: J. Haydn – Koncer D-dur cz. I z kadencją M. Gendrona + orkiestrówki.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: karol.furtak@teatrmuzyczny.eu najpóźniej do dnia 20 maja 2018.

Planowany termin przesłuchania. 29 maja. Teatr dopuszcza możliwość zmiany terminu .

 

Orkiestrówki dostarczone zostaną pocztą elektroniczną po przysłaniu zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać CV i/lub dossier wraz z danymi kontaktowymi i skan oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: DZ.U.2016r. poz.922).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w tym i przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Teatr Muzyczny w Lublinie z własnoręcznym podpisem.

 

Teatr dopuszcza możliwość przesłuchania instrumentalistów spoza wymienionych grup. Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności po terminie wskazanym w ogłoszeniu, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 81-532-76-13 lub 695-991-049.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Teatr Muzyczny w Lublinie (kontakt: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (adres email: iod@teatrmuzyczny.eu).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu