Nowości
 

Skrzypce >>> Opole

 

 

Dyrektor Filharmonii Opolskiej Przemysław Neumann ogłasza konkurs na stanowisko

skrzypka (muzyk tutti) – pełen etat.

Przesłuchania kandydatów odbędą się 5 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w siedzibie Filharmonii

Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną

na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 28 maja 2018 roku.

Materiały nutowe są dostępne na stronie www.filharmonia.opole.pl/przesluchania

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w

materiałach nutowych):

1. W. A. Mozart – do wyboru Koncert G-dur KV 216, Koncert D-dur KV 218 lub Koncert A-dur KV 219

(cz. 1 – ekspozycja i kadencja)

2. Dowolnie wybrany koncert romantyczny (cz. 1 z kadencją)

3. Partie orkiestrowe:

• J. Brahms – I Symfonia, cz. 1

• J. Brahms – IV Symfonia, cz. 3

• W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

• S. Prokofiew – I Symfonia Klasyczna, cz. 1

• R. Schumann – II Symfonia, cz. 2

• R. Strauss – Don Juan

4. Utwór a vista.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu finansowana jest z budżetu Województwa Opolskiego

ul. Krakowska 24  45-075 Opole  Tel. +48 77 44 23 270 / Fax: +48 77 44 23 284  filharmonia@filharmonia.opole.pl

www.filharmonia.opole.pl


Materiały do pobrania