Nowości
 

Waltornia >>> Bydgoszcz

 

 

FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

waltorni – tutti z opcją grania I głosu

odbędą się 12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 5 marca 2018 r.

w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

A. Mozart – Koncert Es-dur KV 495, cz. I Allegro moderato – ekspozycja

lub

A. Mozart – Koncert Es-dur KV 417, cz. I Allegro maestoso – ekspozycja

A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550, cz. III Trio, takty 61-84

II Etap

Strauss – Koncert Es-dur op. 11, cz. I Allegro

III Etap

van Beethoven – Uwertura do opery Fidelio

Mendelssohn – Symfonia nr 3, cz. II

van Beethoven – Symfonia nr 9, cz. III Andante moderato

IV Etap

Franck – Symfonia d-moll, cz. II

Rossini – Uwertura do opery Cyrulik sewilski

Szostakowicz – Symfonia nr 5, cz. I

MATERIAŁY DO POBRANIA >> (WYBRANE UTWORY)