Nowości
 

Skrzypce >>> Kraków

 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy
I skrzypce  (tutti)

Przesłuchania odbędą się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 13:30 w Sali Koncertowej Filharmonii.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym
prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 21 lutego 2018 roku (środa).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Pierwszy etap:
- W. A. Mozart - Koncert G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 (cz. I z kadencją)
- J. S. Bach - Partita lub Sonata solowa (dwie kontrastujące części) lub fuga lub chaconna

Drugi etap:
- fragmenty orkiestrowe

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 1997r.. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).