Technika Alexandra w Krakowie

Technika Alexandra w Krakowie

1.00 

- +

For English scroll down

Re-education is not a process of adding but restoring something
F.M. Alexander
/Re-edukacja to nie proces dodania czegoś ale przywrócenia/

Technika Alexandra jest procesem polegającym na obserwacji własnego ciała, niekorzystnych nawyków oraz eliminowaniu niepotrzebnych napięć. Prowadzi do wzrostu świadomości,odzyskania balansu, większej swobody ruchu i oddechu oraz przywrócenia naturalnych procesów życiowych zaburzonych na przestrzeni lat.


The Alexander Technique is a simple but practical method of learning to eliminate harmful habits and tensions accumulated over a lifetime of inefficient movement and patterns.
It can be defined as the process of psychophysical re-education.

Re-education is not a process of adding something , but restoring something”.
F.M. Alexander

For English scroll down

Sposób w jaki posługujesz się własnym ciałem i umysłem ma ogromny wpływ nie tylko na dźwięk instrumentalisty, głos wokalisty oraz umiejętność komunikacji ze słuchaczem, ale przede wszystkim odgrywa ważna rolę w przekazywaniu swoich muzycznych intencji.

Korzyści płynące z Techniki Alexandra dla muzyków:

 • świadomość wpływu postawy na funkcjonowanie organizmu
 • umiejętność radzenia sobie z napięciami / nerwobólami podczas gry i śpiewu oraz trema związana z występami publicznymi
 • wpływ Pierwotnej Kontroli ( dynamicznej relacji pomiędzy głową, szyja i kręgosłupem ) na “ organizacje” całego ciała
 • poprawa balansu i koordynacji
 • ciało, umysł, emocje – the SELF – jako jedna integralna istota
 • właściwa mapa ciała
 • odzyskanie energii i klarowności umysłu

The way you use your -SELF – body and mind, has a great effect not only on how you play an instrument , sing or how you communicate with the audience but most of all plays a huge role in conveying your musical intentions.

Benefits of the Alexander Technique for musicians:

 • body use affects body functioning
 • improved balance and coordination
 • a continuous rebalancing of the Primary Control and its influence on the whole organism
 • efficient and free breathing
 • preventing injuries such as; RSI or back/neck and other muscular problems
 • ability to cope better with stage fright and performance anxiety
 • Body Mapping
 • a psychophysical awareness throughout the practice

For English scroll down

Odkryj na nowo swój potencjał i nieograniczone możliwości. Odzyskaj utraconą swobodę!

Cykl warsztatów: 7, 14, 21 maja 2023 roku, godz. 10- 14
Archeion , ul. Św. Filipa 23, Krakow

 1. Give yourself time… Daj sobie czas…
 2. Breath is the Essence of Life / Oddech jest istota zycia
 3. The Art of Practicing / Sztuka ćwiczenia

Zajęcia prowadzi: Dorota Orczyk, certyfikowany nauczyciel Techniki Alexandra
Kontakt i zapisy na lekcje indywidualne/ grupowe/ warsztaty:
e-mail: dorotaorczyk@gmail.com
tel: +1- 646- 234-5010 (USA)


Discover your potential and limitless possibilities!
Regain your freedom!

Series of workshops: 7, 14, 21 of May 2023, from 10- 2 pm
Archeion, Św. Filipa Street 23, Cracow

 1. Give yourself time…
 2. Breath is the Essence of Life
 3. The Art of Practicing

Workshops and lectures conducted by: Dorota Orczyk, STAT certified teacher
Contact and registration for individual/ group lessons/ workshops:
e-mail: dorotaorczyk@gmail.com
phone: +1- 646- 234-5010 (USA)

For English scroll down

Dorota Orczyk – organistka/ pianistka / nauczyciel Techniki Alexandra
Pochodzi z Krakowa. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. M. Semeniuk – Podrazy. Muzyczną edukację kontynuowała w Nowym Jorku pod kierunkiem prof. McNeala Robinsona. Pracowała jako nauczyciel fortepianu/organistka i kierownik muzyczny w wielu instytucjach na terenie NYC.
W 2000 roku rozpoczęła naukę Techniki Alexandra pod kierunkiem między innymi: Troup Mathews, Carolyn Serota. Brała udział w wielu kursach/warsztatach/szkoleniach organizowanych przez ACAT – American Center for the Alexander Technique w Nowym Jorku jednocześnie poszerzając wiedzę w zakresie Body – Mind Centering z Joan Campbell Whitacre i Art of Breathing – Jessica Wolf.
W 2014 roku rozpoczęła kurs dla nauczycieli Techniki Alexandra z Johnem Nichollsem w Nowym Jorku, następnie Ann Rodiger (Balance Art Center ), który ukończyła w Wiedniu – 2017 r. Pod okiem Michaela Parkinsona otrzymując certyfikat STAT ( The Society of Teachers of the Alexander Technique w Londynie).
Rozwija i pogłębia swoje umiejętności współpracując z wieloma wybitnymi nauczycielami TA zarówno w USA jak i Europie.
Prowadzi wykłady/ warsztaty / zajęcia indywidualne i grupowe.
Na stałe mieszka w Nowym Jorku .


Dorota Orczyk – organist/ pianist / Alexander Technique teacher
Native of Cracow. Graduate of the Academy Music in Cracow in the organ class of the Prof. M. Semeniuk -Podraza. She continued her music education under Prof. McNeal Robinson in New York. Worked as a piano teacher/ organist and music director in various music institutions in the NYC metropolitan area.
In 2000 she started learning the Alexander Technique with Troup Mathews and Carolyn Serota. Participated in many workshops/ seminars organized by ACAT (American Center for the Alexander Technique )and expanded her studies in the fields of Body – Mind Centering and Art of Breathing (Jessica Wolf).
In 2014 started her teacher training program in NYC first with John Nicholls and then Ann Rodiger ( Balance Art Center ), before completing the program in 2017 at the Alexander Technique Centre Vienna.
She continues to expand and master her skills through collaboration with many renowned teachers in the USA as well in Europe.
Since 2018 she gives lectures/ workshops and maintains private practice.
Resides in New York City.

Dorota Orczyk, certyfikowany nauczyciel Techniki Alexandra
Kontakt i zapisy na lekcje indywidualne/ grupowe/ warsztaty:
e-mail: dorotaorczyk@gmail.com
tel: +1- 646- 234-5010 (USA)


Miejsce warsztatów w Krakowie
Archeion, ul. Świętego Filipa 23/3
31-150 Kraków

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.