Przesłuchania na Waltornię do Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki

Przesłuchania na Waltornię do Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki

0.00 

- +

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
ogłasza przesłuchanie na stanowisko (na zastępstwo):
muzyk orkiestrowy – róg tutti

Przesłuchania odbędą się 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 18:00. Zapewniamy akompaniatora z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96. Podania wraz z CV oraz wypełnionym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin lub e-mail:
sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl do 20 lutego 2023 r.
Zapewniamy samodzielne mieszkanie.
Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 150,00 zł w kasie filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań. Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy. W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz filharmonii.

1. W. A. Mozart – Koncert Es – dur nr 3, KV 447 cz. I lub III i II

2. partie orkiestrowe:

 • W. A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll cz. III cr 2 in G (Trio) – takty 68 – 84
 • L. van Beethoven – Uwertura do opery “Fidelio” cr 2 in E – takty 1 – 16 i 49 – 55
 • L. van Beethoven – III Symfonia Es – dur, “Eroica” op. 55 cz. III cr 2 in Es (Trio) – takty 171 – 205
 • L. van Beethoven – IX Symfonia d – moll, op. 125 cz. III cr 4 – takty 81 – 123
 • L. van Beethoven – Koncert fortepianowy nr 3 Es- dur, cz. I cr2 in Es takty 45-54
 • C. M. Weber – Uwertura do opery “Wolny strzelec” cr 4 in C – takty 10 – 25
 • M. Musorgski/Ravel – Obrazki z wystawy Rynek w Limoges – cr 2 – od numeru 71 do numeru 72
 • D. Szostakowicz – V Symfonia d – moll, op. 47 cz. I cr 2 in F – dwa takty po numerze 17 do numeru 21
 • Kwartet – Auld Lang Syne cr 2/4
 • B. Smetana – Wełtawa – “Wälder – Jagd” (takty 80-118) cr 2/4 in C

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………….……………………………………….(data, czytelny podpis)

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie. Administrator danych informuje, że:

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@filharmoniakoszalinska.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
  b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@filharmoniakoszalinska.pl lub sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
75-400 Koszalin
tel.: 0048 94 342 20 22
e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl
www.filharmoniakoszalinska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.