Przesłuchania na Trąbkę do Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Przesłuchania na Trąbkę do Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

0.00 

- +

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego prowadzi obecnie nabór na stanowisko wojskowe dla PODOFICERÓW – MUZYKÓW (TRĄBKA) do Orkiestry Koncertowej

Data i miejsce przesłuchania: 6.10.2022 r., godz. 12.00, Siedziba Orkiestry Koncertowej RZAWP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie

Miejsce wykonywania obowiązków

  • siedziba Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, ul. 11 listopada 17/19 w Warszawie,
  • teren kraju i zagranica.

Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

  • preferowane wykształcenie wyższe (Uniwersytet Muzyczny lub Akademia Muzyczna – Wydział Instrumentalny – licencjat lub magisterium),
  • żołnierze będący w zawodowej służbie wojskowej. Preferowane przeszkolenie Legii akademickiej – kapral rezerwy.

Repertuar: Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Zespół nie zapewnia akompaniatora

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) List motywacyjny
2) CV z danymi kontaktowymi

  • W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),
  • Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.
    Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB
    Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowo do 5.10.2022 r. na adres: rzawp.koncertowa@ron.mil.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Kierownikiem Orkiestry Koncertowej RZAWP  tel. 603 476 885

Przygotowanie pełnej formy cyklicznej (sonata, suita lub koncert), utwór dowolny oraz czytanie nut a’vista z bieżącego repertuaru orkiestry.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego
ul. Dymińska 13 (Cytadela Warszawska)
00-909 Warszawa
tel.: 0048 261 877 102 (sekretariat)
fax: 0048 261 877 123 (kancelaria)
e-mail: rzawp.sekretariat@ron.mil.pl
www.rzawp.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.