Przesłuchania na Pierwszego Koncertmistrza NFM Filharmonii Wrocławskiej

Przesłuchania na Pierwszego Koncertmistrza NFM Filharmonii Wrocławskiej

0.00 

- +

Dyrektor Artystyczny NFM Filharmonii Wrocławskiej Christoph Eschenbach oraz
Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego Andrzej Kosendiak
ogłaszają przesłuchania na stanowisko: pierwszego koncertmistrza NFM Filharmonii Wrocławskiej.

Przesłuchania odbędą się 9 września 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, pl. Wolności 1. Poprzedzi je preselekcja na podstawie nagrań wideo, które powinny zostać przekazane wraz ze zgłoszeniami poprzez platformę muvac.com do 25 lipca 2024 r. Kandydaci otrzymają informację o wynikach preselekcji do 9 sierpnia 2024 r.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. odpowiedzi na następujące pytania: a) Jakie Pani/Pana zdaniem są kluczowe cechy charakteryzujące znakomitego koncertmistrza?
b) Na rozwoju jakich umiejętności w pracy z NFM Filharmonią Wrocławską zależy Pani/Panu najbardziej?

Uwaga:
1. Wyłonieni w preselekcji kandydaci zostaną zaproszeni na przesłuchania.
2. Szczegółowy harmonogram I etapu zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.
3. Narodowe Forum Muzyki nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania związanych z udziałem w przesłuchaniach.
4. Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora, jednak bez możliwości przeprowadzenia wcześniejszej próby. Nie dopuszcza się możliwość gry z własnym akompaniatorem.
5. I etap może zostać podzielony na dwie część, w zależności od liczby kandydatów. Decyzję podejmie Komisja po zamknięciu listy kandydatów i poinformuje o tym w szczegółowym mailu do każdego zaproszonego uczestnika.
6. Komisja może zdecydować, że I oraz II etap przesłuchania w całości lub w części przeprowadzony będzie za kotarą, z zachowaniem anonimowości kandydatów. Komisja po zamknięciu listy kandydatów poinformuje o tym w szczegółowym mailu do każdego zaproszonego uczestnika.
7. Na scenie obowiązuje zakaz strojenia instrumentu.

Zgłaszając swój udział w przesłuchaniach kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.

e-mail:praca@nfm.wroclaw.pl


Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
 • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
 • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
 • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
 • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
 • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Kandydaci są proszeni o przesłanie nagrania zawierającego następujący repertuar:
a) pierwsza część jednego z poniższych koncertów skrzypcowych W.A. Mozarta (z akompaniamentem):

 • Koncert skrzypcowy G-dur KV 216,
 • Koncert skrzypcowy D-dur KV 218,
 • Koncert skrzypcowy A-dur KV 219,

b) J.S. Bach Erbarme dich – aria z Pasji wg św. Mateusza BWV 244,
c) R. Strauss Życie bohatera op. 40, TrV 190 – partia solowa.

Nagrane utwory należy przesłać w osobnych plikach, bez cięć i montażu. Muszą one zostać zarejestrowane w tym samym czasie i miejscu.

I/II etap
Kandydaci będą proszeni o zagranie następującego repertuaru:
a) pierwszej i drugiej części z wybranych koncertów skrzypcowych W.A. Mozarta:

 • Koncert skrzypcowy G-dur KV 216,
 • Koncert skrzypcowy D-dur KV 218,
 • Koncert skrzypcowy A-dur KV 219,

b) pierwszej części z wybranych koncertów:

 • L. van Beethoven Koncert skrzypcowy D-dur op. 61,
 • J. Brahms Koncert skrzypcowy D-dur op. 77,
 • P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dur op. 35,
 • J. Sibelius Koncert skrzypcowy d-moll op. 47,

c) studiów orkiestrowych:

 • J.S. Bach Erbarme dich – aria z Pasji wg św. Mateusza BWV 244,
 • R. Strauss Życie bohatera op. 40, TrV 190 – partia solowa,
 • N. Rimski-Korsakow Szeherezada op. 35 – partia solowa,
 • R. Strauss Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała op. 28, TrV 171 – partia solowa,
 • L. van Beethoven Missa solemnis D-dur op. 123 – partia solowa,
 • W. Lutosławski Koncert na orkiestrę – partia solowa,
 • W. Lutosławski Koncert na orkiestrę – pierwsza strona drugiej części,
 • R. Strauss Don Juan op. 20, TrV 156 – pierwsza strona.

III etap:
W ostatnim etapie egzaminu maksimum troje wyłonionych we wcześniejszych etapach kandydatów zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w wybranych próbach i koncertach NFM Filharmonii Wrocławskiej.

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław;
 • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl;
 • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
 • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
 • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
 • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 • NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1
50-071 Wrocław
tel.: 0048 71 715 98 00
fax: 0048 71 330 52 12
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.