Przesłuchania na Kontrabas (z-ca lidera) do Teatru Wielkiego w Łodzi

Przesłuchania na Kontrabas (z-ca lidera) do Teatru Wielkiego w Łodzi

0.00 

- +

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniach na stanowisko:
Kontrabas – zastępca prowadzącego grupę kontrabasów

Przesłuchania odbędą się w sali prób orkiestry (nr. 4)
22.08.2024 r. (Czwartek), godz. 12:30

– Teatr nie zapewnia akompaniatora.

– Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20.08.2024, na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

– Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz wypełnioną zgodę RODO.

– Nuty do orkiestrówek zostaną przesłane na Państwa skrzynki mailowe po przesłaniu zgłoszenia.

– Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.

I etap (za kotarą)

 • Koncert klasyczny 1 i 2 część z kadencjami – do wyboru
  – Carl Ditters von Dittersdorf koncert nr 2 D-dur
  – Johann Babtist Vamhal koncert Es-dur
  – Domenico Dragonetti koncert G-dur
 • Orkiestrówki:
  – B. Smetana – Sprzedana narzeczona (str. 34)
  – Verdi – Rigoletto 1 akt nr 1 (str. 42)
  – Verdi – La Traviata 4 fragmenty (str. 42 – 43)
  – L. van Beethoven – 5 symfonia 3 cz. (str. 12 – 13)

II etap (bez kotary)

 • Koncert romantyczny 1 cz. z kadencją – do wyboru
  – G. Bottesini koncert nr 2 b-moll
  – S. Koussevitsky koncert kontrabasowy op. 3
 • Orkiestrówki:
  – A. Mozart Wesele Figara (str. 27)
  – A. Mozart – Czarodziejski Flet (str. 28 – 29)
  – A. Mozart – symf g-moll 1 cz. (str. 22 – 23)
  – I. Strawinsky – Pulcinella (str. 60)
  – G. Verdi – Rigoletto akt 1 nr 3 (str. 61)czytanie nut a prima vista

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Mirosława Młodzika, z którym można się kontaktować pod adresem:
obronacywilna@teatr-wielki.lodz.pl tel. 42 630 13 51.
3.Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane dobrowolnie od Pani/Pana i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji.
4. W każdym przypadku przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych musi być oparte na podstawie prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, jaką może być:
a) Pana/Pani dobrowolna zgoda,
b) wykonywanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub Pana/Pani żądanie do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy,
c) konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (o którym mowa w art. 21 RODO).
W tym celu wystarczające będzie wysłanie wiadomości e-mail ze swoim żądaniem pod adres: e-mail: obronacywilna@teatr-wielki.lodz.pl
6. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na dopuszczalność przetwarzania danych na innych podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia procesu rekrutacji.
9. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
tel.: 0048 42 647 20 00
tel./fax 0048 42 631 95 52
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
www.operalodz.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.