Przesłuchania na Altówkę do NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocław

Przesłuchania na Altówkę do NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocław

0.00 

- +

NARODOWE FORUM MUZYKI im. Witolda Lutosławskiego
OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO
ALTOWIOLISTY NFM ORKIESTRY LEOPOLDINUM

Przesłuchania odbędą się 13 października 2022 r. o godz. 15:00 w Sali Kameralnej
w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.
Szczegóły harmonogramu przesłuchania zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu listy.

Zainteresowanym osobom oferujemy:

 • stabilną pracę w renomowanej instytucji kultury w profesjonalnym zespole pod dyrekcją światowej sławy artysty Josepha Swensena,
 • współpracę z wybitnymi dyrygentami i solistami
 • możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, festiwalach, prawykonaniach
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru muzyki kameralnej (od baroku po dzieła współczesne)
 • udział w tworzeniu unikalnego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności oraz
 • nagranie audio-video wybranego przez siebie utworu.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów, którzy spełnili wymaganie określone w ogłoszeniu o pracę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: przesluchania.leopoldinum@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „altówka Leopoldinum” do 23.09.2022 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

I etap:

 • C. Stamitz: Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz. II bez kadencji)
  lub
 • F.A. Hoffmeister: Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz.II bez kadencji)

II etap – jeden z koncertów do wyboru:

 • W. Walton – Koncert na altówkę cz.I
 • B. Bartók – Koncert na altówkę, op.posth. cz.I
 • P. Hindemith – Koncert na altówkę op.36 nr 4 cz.I
 • P. Hindemith – Koncert na altówkę „Der Schwanendreher” cz. I

oraz partie orkiestrowe:

 • G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową: numery 7 – 12
 • P. Czajkowski – Serenada op.48. cz. I, od litery D do F i cz II, Walc D do F
 • J. Suk – Serenada, Allegro giocoso, od początku do litery G
 • E. Grieg – Suita Z czaów Holberga: Rigaudon – solo od początku do litery U

Ważne: kandydat może być poproszony o zagranie partii orkiestrowych w każdym etapie. Wybrane fragmenty zaznaczono w materiale nutowym dostępnym w formacie PDF (w Załącznikach).

Klauzula RODO:

 • administratorem danych osobowych Kandydata, podanych w dokumentach rekrutacyjnych, jest: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM;
 • NFM wyznaczyło IOD, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl,
 • Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz zawarcia ewentualnej umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych),
 • dane osobowe Zleceniobiorcy będą udostępniane podmiotom trzecim o ile będzie to wynikało z przepisów prawa,
 • NFM nie zamierza przekazywać danych Kandydata do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu – przez czas niezbędny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji,
 • Kandydat posiada prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych, niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
 • Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe Kandydata nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1
50-071 Wrocław
tel.: 0048 71 715 98 00
fax: 0048 71 330 52 12
e-mail: office@nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.