Przesłuchania do Chóru (Tenor, Bas) Teatru Wielkiego w Łodzi

Przesłuchania do Chóru (Tenor, Bas) Teatru Wielkiego w Łodzi

0.00 

- +

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi
zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
Artysta Chóru – Tenor i Artysta Chóru – Bas.

Możliwa współpraca na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie w ramach doangażowania do poszczególnych projektów.

Termin przesłuchania ustalany indywidualnie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

Warunki finansowe oraz przykładowe plany pracy przesyłane będą w odpowiedzi na zgłoszenie.

Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala nr 408 – sala prób chóru.

Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu. Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem. Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.

Zapewniamy:

  • pracę w ciekawym i twórczym miejscu z wieloletnią tradycję
  • stabilne warunki zatrudnienia
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia
  • nagrody jubileuszowe
  • dodatkowe wynagrodzenie za spektakle i próby ponadnormowe
  • dodatkowe wynagrodzenie za koncerty i spektakle poza siedzibą Teatru
  • bezpłatne regularne konsultacje wokalne
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
  • pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
  • dla osoby spoza Łodzi – wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w Domu Aktora

Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
chor@teatr-wielki.lodz.pl
z tematem wiadomości: PRZESŁUCHANIE – TENOR lub PRZESŁUCHANIE – BAS

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com (w zakładce Dane Osobowe)

Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu.

Nuty dla pianisty należy przesłań wraz ze zgłoszeniem.

Teatr zapewnia akompaniatora oraz możliwość zrobienia krótkiej próby przed przesłuchaniem.

Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
tel.: 0048 42 647 20 00
tel./fax 0048 42 631 95 52
e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
www.operalodz.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.