Przesłuchania do Chóru (Sopran, Tenor, Baryton) Opery Śląskiej w Bytomiu

Przesłuchania do Chóru (Sopran, Tenor, Baryton) Opery Śląskiej w Bytomiu

0.00 

- +

Dyrektor Opery Śląskiej
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
ARTYSTA CHÓRU: GŁOS ŻEŃSKI – SOPRAN; GŁOS MĘSKI – TENOR, BARYTON

1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie muzyczne (wokalne),
 • odpowiednia skala głosu,
 • umiejętność sprawnego czytania nut głosem,
 • łatwość uczenia się materiału na pamięć,
 • odpowiednia prezencja do występów scenicznych,
 • zdolności aktorskie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i poziom etyki.

2. Wymagane dokumenty, oświadczenia i materiały:

 • curriculum vitae oraz karta zgłoszeniowa ( w załączniku do ogłoszenia ),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 • nagranie audiovideo arii i pieśni (jeden utwór w języku polskim i jeden w języku obcym),
 • nagranie z autoprezentacją (kilka słów o sobie),
 • podpisana klauzula RODO (w załączniku do ogłoszenia lub poniżej w załącznikach),
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji,
 • umowę o pracę wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

4. Główne obowiązki:

 • udział w próbach, koncertach i spektaklach w siedzibie Opery Śląskiej jak i poza siedzibą,
 • opracowywanie i wykonywanie swojej partii pod względem muzycznym, tekstowym i aktorskim,
 • poddawanie się okresowym audycjom muzycznym (przesłuchania),
 • współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem.

Etap I: Złożenie ofert

Sposób i termin składania ofert:
Oferty wraz z nagraniem należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, lub drogą elektroniczną na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Artysta chóru”.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to dzień 28.09.2023 r.

Opera Śląska zapewnia akompaniatora.
Opera Śląska nie zwraca kosztów podróży oraz zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.
Przesłuchania odbędą się początkiem października 2023 r. w siedzibie Opery Śląskiej.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na przesłuchanie, którego termin zostanie ustalony i podany telefonicznie po zakończeniu I etapu.

Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80.

Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

Etap II: Przesłuchanie część I:

Komisja wybierze spośród przesłanych arii i pieśni kandydatów do II części przesłuchań.

Etap III: Przesłuchanie część II:

Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Opery Śląskiej

 • wykonanie utworu wybranego z wcześniejszych nagrań, przesłanych przy zgłoszeniu,
 • czytanie nut „a vista”,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opera Śląska
ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom
tel.: 32 396 68 00
e-mail: kancelaria@opera-slaska.pl
www.opera-slaska.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.