musica EXPERT – Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców, Łódź

musica EXPERT – Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców, Łódź

0.00 

- +

musica EXPERT
Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców

REGULAMIN

§ 1

1. musica EXPERT Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców zwany w dalszej części Regulaminu – „Seminarium musica EXPERT” jest organizowany przez Fundację „Muzyka do Potęgi”. Partnerem seminarium jest Stowarzyszenie Tarasy Kultury.
2. „Seminarium musica EXPERT” ma zasięg ogólnopolski.

§ 2

1. „Seminarium musica EXPERT” w poszczególnych specjalnościach odbędzie się w trzech edycjach:
1.1.„Seminarium musica EXPERT” dla specjalności klarnet i saksofon w dniu 22.04.2024r.
1.2. „Seminarium musica EXPERT” dla specjalności flet w dniu 23.04.2024r.
1.3. „Seminarium musica EXPERT” dla specjalności fortepian w dniu 24.04.2024r.
2. Wszystkie trzy edycje „Seminarium musica EXPERT” zorganizowane będą w Templum (centrum Łodzi), ul. Gen. Zygmunta Sierakowskiego 3, 91-340 Łódź.
3.Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w Seminariach stacjonarnie lub ONLINE za pośrednictwem internetu.

§ 3

1. Celem „Seminarium musica EXPERT” jest:

 • podniesienie poziomu nauczania w szkołach i uczelniach muzycznych;
 • podniesienie poziomu kształcenia w zakresie warsztatu;
 • innowacyjne metody/rozwiązania problemów warsztatowych;
 • wskazówki psychologiczne w zakresie relacji międzyludzkich;
 • wskazanie nowego kierunku rozwoju kształcenia;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami o różnym stażu nauczania;
 • integracja środowiska nauczycielskiego;
 • rozwiązywanie problemów warsztatowych oraz interpretacyjnych.
 • podniesienie poziomu pedagogiki instrumentalnej;
 • integracja środowiska nauczycielskiego.

§ 4

1. W „Seminarium musica EXPERT” mogą brać udział nauczyciele oraz wykładowcy publicznych i niepublicznych szkół i uczelni muzycznych, osoby pracujące z uczniami i studentami.
2. Uczestnicy „Seminarium musica EXPERT” wezmą udział w poniższych wykładach, ćwiczeniach praktycznych, dyskusjach otwartych w zależności od specjalności.

2.1. Harmonogram „Seminarium musica EXPERT” dla specjalności KLARNET, SAKSOFON

22.04.2024 / poniedziałek

 • godz. 8.45-8.55
  Otwarcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT oraz słowo wstępne / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
 • godz. 9.00-10.00
  Vademecum młodego klarnecisty. Jak dobrze zaplanować codzienne ćwiczenie”/ wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Dorota Żołnacz
 • godz. 10.05-12.05
  Rainbow Clarinet – szkoła gry na klarnecie dla najmłodszych. Autorskie metody nauczania”/ wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
 • godz.12.05-12.15 – przerwa
 • godz. 12.15-13.00
  „Rola nauczyciela w interakcyjnym procesie nauczania muzycznego” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Robert Stefański, prof. AM
 • godz. 13.00-13.55
  „Efektywne metody ćwiczenia na instrumencie” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Stella Kaczmarek
 • godz. 13.55-15.00 – przerwa
 • godz. 15.00-15.45 – koncert / wstęp wolny
 • godz. 16.00-17.00
  „Syndrom czasów. Zagrożenia płynące z zaburzonych relacji międzyludzkich. Jak temu zaradzić?” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, otwarta dyskusja / Agnieszka Nowak
 • godz. 17.00-18.00
  „Warsztat młodego saksofonisty – jak ćwiczyć, żeby grać coraz lepiej?” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / prof. dr hab. Paweł Gusnar
 • godz. 18.05-19.05
  „Prawidłowe zadęcie oraz oddech jako gwarancja pierwszych sukcesów scenicznych ucznia w początkowym etapie nauczania” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Włodzimierz Spodymek
 • godz. 19.10-20.10
  „Główne metody i formy pracy pedagoga w początkowym procesie nauczania gry na saksofonie” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Łukasz Wójcicki, prof. AM
 • godz. 20.15-20.35
  Podsumowanie / Rozdanie certyfikatów uczestnictwa / Zamknięcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM

2.2. Harmonogram „Seminarium musica EXPERT” dla specjalności FLET

23.04.2024 / wtorek

 • godz. 8.45-8.55
  Otwarcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT oraz słowo wstępne / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
 • godz. 9.00-10.00
  „Metody pracy i ćwiczenia praktyczne w procesie przygotowania ucznia do (ważnego) występu publicznego” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Małgorzata Komorowska
 • godz. 10.05-11.05
  „Zdrowa emisja głosu w oparciu o naturalny oddech, prawidłową postawę, uziemienie, artykulację i życzliwą komunikację” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Julia Laskowska
 • godz. 11.10-12.10
  „Syndrom czasów. Zagrożenia płynące z zaburzonych relacji międzyludzkich. Jak temu zaradzić?” vol.2. / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, otwarta dyskusja / Agnieszka Nowak
 • godz. 12.10-12.30 – przerwa
 • godz. 12.30-14.00
  „Flet współczesny i klawesyn. Interpretacja, inspiracja dźwiękowa i zagadnienia wykonawcze muzyki XVII i XVIII wieku” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Ewa Rzetecka-Niewiadomska, prof. AM
 • godz. 14.00-15.00 – przerwa
 • godz. 15.00-15.45 – koncert / wstęp wolny
 • godz. 16.00-17.15
  „Artykulacja – kluczowy aspekt warsztatu flecisty” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr hab. Urszula Janik-Lipińska, prof. AM
 • godz. 17.20-19.20
  „O funkcjonowaniu mózgu w kontekście zapamiętywania nowego materiału muzycznego – techniki pamięciowe i rodzaje pamięci muzycznej. Mapping-tworzenie map graficznych utworów muzycznych” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Julia Wizjan
 • godz. 19.30-19.50
  Podsumowanie / Rozdanie certyfikatów uczestnictwa / Zamknięcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM

2.3. Harmonogram „Seminarium musica EXPERT” dla specjalności FORTEPIAN

24.04.2024 / środa

 • godz. 8.45-9.00
  Otwarcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT oraz słowo wstępne / dr hab. Agata Górska-Kołodziejska / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM
 • godz. 9.00-10.00
  „Efektywne metody ćwiczenia na instrumencie” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Stella Kaczmarek
 • godz. 10.05-10.50
  “Wybrane aspekty wykonawcze w kontekście notacji kompozytorów różnych epok”/ wykład praktyczny / prof. dr hab. Andrzej Pikul
 • godz. 10.50-11.00 – przerwa
 • godz. 11.00-13.00
  „O funkcjonowaniu mózgu w kontekście zapamiętywania nowego materiału muzycznego – techniki pamięciowe i rodzaje pamięci muzycznej. Mapping-tworzenie map graficznych utworów muzycznych” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Julia Wizjan
 • godz. 13.00-14.00
  “Zdolni, niezdolni. Po co i jak pracujemy? Motywująca bezradność-usypiające sukcesy” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Joanna Świtlik
 • godz. 14.00-15.00 – przerwa
 • godz. 15.00-16.00
  “Dziecięca kameralistyka jako jeden z kluczowych determinantów rozwoju pianistyki solowej. Jak stworzyć idealny duet fortepianowy w szkole muzycznej I stopnia?” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / Małgorzata Piechnat
 • godz. 16.05-17.05
  “Metoda Chopina a współczesność. Realizacja wskazówek wykonawczych Chopina na przykładach literatury fortepianowej dla dzieci i młodzieży” / wykład, ćwiczenia praktyczne / dr hab. Agata Górska-Kołodziejska
 • godz. 17.10-18.10
  „Jakim głosem mówić do ucznia, żeby nawiązać prawdziwy dialog, dbając jednocześnie o własną krtań” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / dr Julia Laskowska
 • godz. 19.15-20.30
  „Zasadność nauki umiejętności czytania a’vista? Autorskie opracowanie systemu pracy” / wykład, ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli, dyskusja otwarta / prof. Tetiana Molchanova
 • godz. 20.30-20.50
  Podsumowanie / Rozdanie certyfikatów uczestnictwa / Zamknięcie Specjalistycznego seminarium musica EXPERT / dr hab. Agata Górska-Kołodziejska / dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM

§ 5

1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 17.04.2024 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc) wyłącznie drogą elektroniczną.
2. Uczestnicy powinni złożyć komplet dokumentów oraz dokonać stosownej opłaty.
2.1.Rejestracji uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia online, dostępnego na: https://forms.gle/v8ZbmaaKLaBzW5fy5
Potwierdzenie dokonanej opłaty za uczestnictwo należy załączyć w formularzu online.
2.2. Rejestracji uczestnictwa można dokonać również poprzez analogowe (ręczne) wypełnienie formularza zgłoszenia w tym klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu), zeskanowanie i przesłanie dokumentów na adres: ewelina.zawislak@amuz.lodz.pl
Potwierdzenie dokonanej opłaty za uczestnictwo należy załączyć na wskazany powyżej adres email.
2.3. Żadna inna forma zgłoszenia chęci uczestnictwa w „Seminarium musica EXPERT” nie będzie akceptowana.
2.4.Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.muzykadopotegi.org

§ 6

1. Opłaty za uczestnictwo w jednodniowym Seminarium musica EXPERT dla jednej osoby wynosi 300,00 brutto.
1.1. Opłaty za uczestnictwo może dokonać uczestnik (nauczyciel, wykładowca), ale jest możliwość wystawienia faktury dla instytucji w tym szkoły muzycznej lub uczelni, która uiści stosowną opłatę za uczestnictwo nauczyciela, wykładowcy.
2. Organizator sygnuje delegacje potwierdzające obecność nauczyciela w musica EXPERT Specjalistycznym seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców
3. Dane organizatora:
Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
Nazwa banku: Nest Bank
Tytuł przelewu: „Seminarium musica EXPERT – wpisać specjalność”
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik.
4. Uczestnictwo w „Seminarium musica EXPERT” jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu, a opłaty uiszczone przez uczestnika nie podlegają zwrotowi.
5. Koszty: podróży, noclegów i wyżywienia oraz ewentualne inne koszty związane z pobytem podczas „Seminarium musica EXPERT” uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji „Seminarium musica EXPERT” udziela następująca osoba reprezentująca Organizatora: dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM: ewelina.zawislak@amuz.lodz.pl

§ 7

1. W skład wykładowców wchodzą wybitni artyści, teoretycy, psycholodzy, pedagodzy, którzy posiadają doświadczenie w nauczaniu w szkolnictwie I, II jak i III stopnia.
1.1. Dla nauczycieli Organizator przewidział Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w musica EXPERT Specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji fotograficznej lub audio i video wszystkich działań i wydarzeń w czasie trwania „Seminarium musica EXPERT” oraz użycia do celów archiwizacji i promocji „Seminarium musica EXPERT”. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.
2.1. Uczestnicy mogą zgłosić prośbę o otrzymanie materiałów ze swoim wizerunkiem „Seminarium musica EXPERT”, powstałych w ramach realizacji „Seminarium musica EXPERT”, które otrzymają bezpłatnie.

§ 8

1. Uczestnik „Seminarium musica EXPERT” może wyrazić dobrowolną i nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach służących dokumentacji i promocji wydarzenia. Wyrażona zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w wybranych przez organizatora „Seminarium musica EXPERT” wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacji w Internecie (w szczególności na stronie internetowej fundacji oraz portalu społecznościowym) oraz w publikacjach powstałych po zakończeniu konkursu. Zgoda, o której mowa, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, taśmie magnetycznej, dyskietce, cyfrowo;
b) wprowadzania do obrotu;
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, i/lub sieci telefonii komórkowej;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;
f) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu;
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego; i integralnego nadawania (reemitowania).

§ 9

1. Formularz zgłoszenia oraz stosowne zgody wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie „Seminarium musica EXPERT” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Bieżące informacje na temat „Seminarium musica EXPERT” znajdą Państwo na stronie internetowej: www.muzykadopotegi.org lub www.tarasykultury.pl oraz na portalach społecznościowych FB / Instagram.

2. Dane do korespondencji: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra, email: ewelina.zawislak@amuz.lodz.pl

Fundacja „Muzyka do Potęgi”
ul. Tyrolska 3a
95-020 Wiśniowa Góra
tel.: 0048 609888068
email: ewelina.zawislak@amuz.lodz.pl
www.powersunrise.pl
www.muzykadopotegi.org


Adres wydarzenia
Templum (centrum Łodzi)
ul. Gen. Zygmunta Sierakowskiego 3
91-340 Łódź

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.