II Ogólnopolski Konkurs Cicadis

II Ogólnopolski Konkurs Cicadis

1.00 

- +

II Ogólnopolski Konkurs Cicadis dedykowany jest uczniom klas gitary. Naczelną ideą wydarzenia jest rozwój talentu muzycznego dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych, zdobywanie doświadczenia oraz popularyzacja nowej literatury gitarowej. Konkurs jest także przedsięwzięciem o charakterze dydaktycznym, okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych i uzupełniania wiedzy z zakresu metodyki nauczania. Przesłuchania oraz koncert laureatów odbędą się w sali muzyczno-teatralnej “Zygmunt” (ul. Krakowska 1, 42-202 Częstochowa).

I Organizator

Wydawnictwo CICADIS

II Forma konkursu

1. W konkursie mogą brać udział gitarzyści w następujących grupach wiekowych:
Grupa I
do 11 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2011 r.)
Grupa II
do 14 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2008 r.)
Grupa III
do 18 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2005 r.)

2. Wymagania programowe:
Grupa I i II
1. Utwór dowolny
2. Wybrany utwór z podanych zbiorów:
K. Nieborak – Kalejdoskop gitarowych nastrojów 2,
K. Bartnik – Etiudy,
J. Dawidowicz – Retro & Futuro 2,
W. Popielarz – Poranek na Mazurach.

Grupa III
1. Utwór dowolny
2. Wybrany utwór z podanych zbiorów:
J. Kicman – Utwory wybrane na gitarę klasyczną cz. III,
K. Bartnik – Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco (jedna część),
M. Franczak – Sonatina op. 30 “Trzy chwile” (jedna część),
W. Popielarz – Mozartiana.

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Dopuszczalne jest wykonie utworów przeznaczonych do grupy starszej przez uczestników z grupy młodszej.

III Jury

1. W skład Jury wchodzą znakomici gitarzyści, pedagodzy, kompozytorzy utworów obowiązkowych:

 • Krzysztof Nieborak – przewodniczący Jury,
 • Mirosław Franczak,
 • Kamil Bartnik,
 • Justyna Dawidowicz,
 • Jakub Kicman,
 • Wojciech Popielarz.

2. Uczniowie Jurorów nie mogą brać udziału w konkursie.
3. Jury prowadzi punktację według skali 1 – 25 punktów. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
4. Kryteria oceny uczestników konkursu:

 • aparat gry,
 • znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji
 • interpretacja i stylowość wykonania
 • prezencja sceniczna, dobór repertuaru, jakość brzmienia
  Jury w każdej grupie wiekowej przyzna nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Sponsorem nagród jest Interton Classic – Specjalistyczny sklep dla gitarzystów klasycznych.

5. Ogłoszenie wyników oraz odbiór dyplomów i nagród odbędzie się podczas koncertu laureatów, na którym nagrodzeni wykonawcy zobowiązani są do wystąpienia z programem ustalonym przez Jury. Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie podczas koncertu laureatów. Za udział w przesłuchaniach i koncercie oraz za dokonane w celach dokumentacji i promocji konkursu nagrania fonograficzne, telewizyjne i fotograficzne uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.
6. Wskazani przez Jury nauczyciele otrzymają wyróżnienia.

IV Uczestnictwo w Konkursie

1. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • wpłata wpisowego w wysokości 150 zł na konto:
  Bank ING 79 1050 1142 1000 0092 9059 8839
  z dopiskiem: Konkurs gitarowy, imię nazwisko
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.cicadis.eu/konkurs-cicadis do dnia 02 kwietnia 2023 r.

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.
5. W konkursie – łącznie we wszystkich grupach wiekowych – może wziąć udział maksymalnie 60 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności napływania.
6. Jeżeli ze względów niezależnych od organizatora konkurs nie będzie mógł się odbyć w formie stacjonarnej, zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Kontakt:
Wydawnictwo Cicadis
www.cicadis.eu
wydawnictwo@cicadis.eu

1. W konkursie mogą brać udział gitarzyści w następujących grupach wiekowych:
Grupa I
do 11 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2011 r.)
Grupa II
do 14 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2008 r.)
Grupa III
do 18 lat (urodzeni po 25 kwietnia 2005 r.)

2. Wymagania programowe:
Grupa I i II
1. Utwór dowolny
2. Wybrany utwór z podanych zbiorów:
K. Nieborak – Kalejdoskop gitarowych nastrojów 2,
K. Bartnik – Etiudy,
J. Dawidowicz – Retro & Futuro 2,
W. Popielarz – Poranek na Mazurach.

Grupa III
1. Utwór dowolny
2. Wybrany utwór z podanych zbiorów:
J. Kicman – Utwory wybrane na gitarę klasyczną cz. III,
K. Bartnik – Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco (jedna część),
M. Franczak – Sonatina op. 30 “Trzy chwile” (jedna część),
W. Popielarz – Mozartiana.

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Dopuszczalne jest wykonie utworów przeznaczonych do grupy starszej przez uczestników z grupy młodszej.

Wydawnictwo Cicadis
tel.: 0048 880 203 897
e-mail: wydawnictwo@cicadis.eu
www.cicadis.eu


Miejsce konkursu:
Sala muzyczno-teatralna “Zygmunt”
ul. Krakowska 1, 42-202 Częstochowa

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.