I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe w Koszęcinie

I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe w Koszęcinie

0.00 

- +

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprasza do udziału w I Międzynarodowych Warsztatach Waltorniowych, które odbędą się w dniach od 9 do 12 października 2023 roku w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie.

Warsztaty skierowane są do instrumentalistów (waltornistów) – uczniów szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych, studentów akademii muzycznych oraz wykwalifikowanych muzyków i pedagogów.

Celem warsztatów, promujących tradycje muzyczne, jest ugruntowanie i wzbogacanie umiejętności oraz popularyzacja gry na instrumencie. Ideą warsztatów jest indywidualny rozwój kształcenia i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz zdobywanie nowych doświadczeń, gwarantujące utrzymanie elitarnego poziomu sztuki muzycznej.

Wykładowcami będą wybitni muzycy i pedagodzy:

 • Grzegorz Curyła – Malaysian Philharmonic Orchestra – Kuala Lumpur
 • Henryk Kowalewicz – Sinfonia Varsovia – Warszawa

1. I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe są skierowane do uczniów szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych, studentów akademii muzycznych oraz wykwalifikowanych muzyków i pedagogów

2. O przyjęciu na I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności w niżej podanych punktach.

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 25.09.2023 r.

4. O zakwalifikowaniu na I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową nie później niż do 29.09.2023 r.

5. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich pozostających pod opieką osób dorosłych w trakcie trwania całości warsztatów.

6. Akredytacja na I Międzynarodowe Warsztaty Waltorniowe odbędzie się w dniu 09.10.2023 r. do godz. 9:00 w recepcji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest otrzymanie akredytacji.

8. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z warsztatami. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.

9. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Polisę ubezpieczeniową należy zakupić we własnym zakresie.

11. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników warsztatów.

12. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.

14. Za przydzielenie pokoi odpowiedzialny jest organizator warsztatów.

15. Zajęcia na I Międzynarodowych Warsztatach Waltorniowych będą odbywać się zbiorowo (pedagog – grupa uczestników) Formę zajęć ustala pedagog prowadzący.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Akredytacja na warsztaty:

 • uczestnik czynny: 1000 zł
  zajęcia zgodnie z harmonogramem
 • uczestnik bierny: 400 zł
  udział w warsztatach w formie obserwatora

Pakiet pobytowy: (od obiadu 9 października do obiadu 12 października) –
590 zł

 • 3 noclegi
 • 3 śniadania
 • 4 obiady
 • 3 kolacje

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.
Każdy uczestnik po otrzymaniu kwalifikacji powinien wpłacić pełną kwotę do 29.09.2023 r. Brak wpłaty za warsztaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
Warsztaty Waltorniowe – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC
41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

W wypadku rezygnacji po 25.09.2023 r. nie przewidujemy zwrotu wpłaty.

Kontakt:
Dział Edukacji
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: rafal.sukiennik@zespolslask.pl

9 październik 2023 roku – Poniedziałek
Godz. 8:00 – 9:00 Akredytacja uczestników na warsztaty – Recepcja
Godz. 9:00 Oficjalne rozpoczęcie warsztatów – Sala Balowa
Godz. 9:30 – 13:30 Zajęcia warsztatowe
Godz. 13:30 – 14:30 Obiad – Sala Kominkowa
Godz. 15:30 – 19:30 Zajęcia warsztatowe
Godz. 19:30 – 20:30 Kolacja – Sala Kominkowa

10 października 2023 roku – Wtorek
Godz. 8:00 – 9:00 Śniadanie – Sala Kominkowa
Godz. 9:00 – 13:00 Zajęcia warsztatowe
Godz. 13:00 – 14:00 Obiad – Sala Kominkowa
Godz. 15:00 – 19:00 Zajęcia warsztatowe
Godz. 19:00 – 20:00 Kolacja – Sala Kominkowa

11 października 2023 roku – Środa
Godz. 8:00 – 9:00 Śniadanie – Sala Kominkowa
Godz. 9:00 – 13:00 Zajęcia warsztatowe
Godz. 13:00 – 14:00 Obiad – Sala Kominkowa
Godz. 15:00 – 19:00 Zajęcia warsztatowe
Godz. 19:00 – 20:00 Kolacja – Sala Kominkowa

12 października 2023 roku – Czwartek
Godz. 8:00 – 9:00 Śniadanie – Sala Kominkowa
Godz. 9:00 – 13:00 Zajęcia warsztatowe
Godz. 13:00 – 14:00 Obiad – Sala kominkowa
Godz. 15:00 – 16:00 Koncert pedagogów warsztatów
Godz. 16:00 Oficjalne zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

PROGRAM WARSZTATÓW MOŻE ULEC ZMIANIE

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.