Nowości

 

Filharmonia Świętokrzyska


Plac Moniuszki 2 B
25-334 Kielce, skr. poczt. 160
tel. 041 368-11-40, 041 365-54-82
fax. 041 368-11-91


sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl

www.filharmonia.kielce.com.pl