Nowości

 

Opera Śląska w Bytomiu

ul. Moniuszki 21-23

41-902 Bytom

tel: (0-32) 281-34-31, (0-32) 3966 800
tel/fax: (0-32) 281 43 35

e-mail: opera@opera-slaska.pl

www.opera-slaska.pl

* * *
Bytomska Orkiestra Kameralna - Camerata Impuls
skrytka pocztowa 16
41-902 Bytom

tel./faks: (+48 32) 389 60 28
tel.: (+48) (0) 605 25 39 79

e-mail: scenamuzyczna@gck.org.pl

* * *
Orkiestra Muzyki Nowej

tel.: +48601401224

e-mail: biuro@akademos.art.pl