Nowości

 

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

ul. Chopina 30, skr. poczt. 204
35-959 Rzeszów

tel. 017 862 84 08

fax 017 862 23 33

e-mail: sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

www.filharmonia.rzeszow.pl