Nowości

 

Teatr Muzyczny w Lublinie


ul. M.C. Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

tel. 081 532 76 13
fax 081 534 41 58


e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu

www.teatrmuzyczny.eu

 

* * *

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie


20-029 Lublin
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

tel. 081 5315-120

fax: 081 5315-119


email: info@filharmonialubelska.pl

http://www.filharmonialubelska.pl/