Nowości

 

Wokal >>> Katowice

 

 

Przesłuchania na artystów Chóru w głosach bas I i bas II

Przesłuchania są dwuetapowe. Przesłuchania I ETAPU odbędą się 17 listopada 2021 r /środa/ o g. 09:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

§ Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub status studenta Akademii Muzycznej;

§ Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 12 listopada 2021r.;

§ Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 16 listopada 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);

§ Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);

§ Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

§ O zakwalifikowaniu do II ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych II ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;

§ Rozstrzygnięcie II ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 31 marca 2022 roku

§ Wyłonieni drogą konkursu artyści zostaną zatrudnieni na cały etat (2 osoby w grupie BAS I i 3 osoby w grupie BAS II) w Chórze Filharmonii Śląskiej

§ Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ARTYSTĘ CHÓRU – BAS

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 22 października 2021r.

Etap I

1. Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d-moll KV 626, cz. RequiemKyrie

2. Giuseppe Verdi – Messa da Requiem, cz. Libera me

3. Pieśń solowa lub aria wybrana przez kandydata

4. Czytanie nut a vista

Ogłoszenie w formie PDF 

Oświadczenie RODO