Nowości

 

Flet >>> Wrocław

 

 

PRZESŁUCHANIA DO NFM FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ NA STANOWISKO MUZYK SOLISTA: FLET PICCOLO Z OBOWIĄZKIEM GRANIA GŁOSU FLETU 2, 3 i 4

Przesłuchania odbędą się 16 listopada 2021 r. w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu (Sala Kameralna).

Pisemne zgłoszenia, wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4, będą przyjmowane do 5 listopada 2021 r. pod adresem:
przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl
W tytule e-maila prosimy o wpisanie: Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska [flet piccolo].

Program:

I etap

W. A. Mozart – Koncert fletowy G-dur KV 313 lub D-dur KV 314 
cz. 1 z kadencją, wykonana na flecie 
cz. 2 bez kadencji, wykonana na flecie piccolo

Wybrane przez komisję studia orkiestrowe

II etap

A. Vivaldi – Koncert na flet piccolo C-dur RV 443 | cz. 2

Wybrane przez komisję studia orkiestrowe

Lista wymaganych studiów orkiestrowych:

FLET 1

G. Bizet I Suita Carmen, Intermezzo

F. Mendelssohn – Bartholdy  Scherzo ze Snu Nocy Letniej

L. Beethoven Leonore III op. 72b (t.17-24 oraz 328-360)

FLET 2

M. Ravel Daphnis i Chloé  (od nr 155 do nr 156 oraz od nr 179 do nr 182)
F. Mendelssohn – Bartholdy IV Symfonia A-dur op. 90 „Włoska” cz. II (t. 1-35) i cz. IV (t. 1-34)

FLET 3

P. Czajkowski Suita do baletu Dziadek do orzechów op. 71a:

Danse des Mirlitons

PICCOLO

G. Bizet II Suita Carmen, Nr 10 La Garde Montante (do litery B)

L. van Beethoven IX Symfonia d-moll op. 125, cz. IV (takty 343 – 374)

Z. Noskowski Step - poemat symfoniczny (takty 1-23)

W. A. Mozart Czarodziejski Flet – opera KV 620: nr 13, aria Alles fühlt der Liebe Freuden

G. Rossini Uwertura do opery Semiramida (takty 132-145, 329-337)

D. Szostakowicz IX Symfonia Es-dur op. 70: cz. I, cz. II, cz. III i cz. VVI Symfonia h-moll op. 54: cz. I i cz. II

P. Czajkowski IV Symfonia f-moll op. 36: cz. III (od litery E do G)

M. Ravel Bolero (od cyfry 8 do cyfry 9)  Koncert fortepianowy G-dur: cz. I (do nr 2)

S. Prokofiew Porucznik Kiże - suita symfoniczna op. 60: cz. IV Troika (od przedtaktu do nr 51 – do końca)

M. Rimski – Korsakow Szeherezada – suita symfoniczna op. 35, cz. II

(litera N – O), cz. III (litery G-H) i cz. IV (litera U –W)

Uwaga:

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora, jednak bez możliwości przeprowadzenia wcześniejszej próby.

Pierwszy etap przesłuchania przeprowadzony będzie za kotarą, z zachowaniem anonimowości kandydatów.

Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonania Koncertów solowych.

Na scenie obowiązuje zakaz strojenia instrumentu.

Informujemy również, że wszystkie osoby wchodzące do NFM zobowiązane są do przestrzegania krajowych oraz wewnętrznych przepisów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Po przybyciu do budynku uczestnicy przesłuchania poproszeni zostaną o poddanie się pomiarowi temperatury oraz o wypełnienie niżej załączonego oświadczenie o stanie zdrowia. Podczas poruszania się po budynku NFM prosimy o zachowanie dystansu oraz o stosowanie maseczek higienicznych.

Zgłaszając swój udział w przesłuchaniach, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji