Nowości

 

Altówka >>> Jelenia Góra

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na zastępstwo na stanowisko:

muzyk solista I głos w grupie altówek,

głos prowadzący grupę altówek

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 26.10.2021 roku na godz. 14.30

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
z kadencją

2) J.S.Bach- Dwie kontrastujące części z wybranej suity wiolonczelowej

3) Utwór dowolny

ETAP II

1)  Fragmenty orkiestrowe:

- Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.

- Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D, od 14 t. przed W do 16 taktu po X.

- Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38

- Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej"

- Strauss "Don Quixote" 6t. przed nr 15 do 5 t. po nr 16, 10 t. przed nr 30 do 5 t. po 33.

- Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 22.10.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

 

4. Materiały do pobrania:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzula informacyjną.