Nowości

 

Wokal >>> Warszawa WOK

 

 

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przesłuchania do Zespołu Wokalnego dla głosów:

BAS

Wymagania:

· Wykształcenie muzyczne co najmniej średnie, preferowane wyższe na kierunku wokalistyka

· Biegłe czytanie nut głosem a`vista

· Zdolności aktorskie

· Umiejętność śpiewania partii ansamblowych w małych zespołach

· Znajomość stylistyki i tradycji wykonawczej muzyki dawnej i klasycznej, w tym techniki śpiewu non vibrato

· Kompetencje społeczne predestynujące do pracy zespołowej

Oferujemy:

· Współpracę z profesjonalnym zespołem

· Udział w prestiżowych przedsięwzięciach artystycznych

· Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia

· Indywidualny rozwój zawodowy

Kandydaci zobowiązani są do przygotowania:

· 2 wybranych arii o zróżnicowanym charakterze (kantylenowa i koloraturowa) powstałych przed rokiem 1800 z takich dzieł jak: pasje i kantaty J. S. Bacha, oratoria G. F. Haendla, opery i kompozycje sakralne W. A. Mozarta i J. Haydna.

· Chóralnych fragmentów z Requiem d-moll i Wielkiej Mszy c-moll W. A. Mozarta

· Kandydaci będą proszeni o zaśpiewanie fragmentu muzycznego a`vista

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie, link do nagrania w wykonaniu kandydata lub plik z nagraniem.

Fakultatywnie: dyplomy, afisze, programy potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 września 2021.

Forma elektroniczna dokumentów WYSŁANA NA ADRES: sekretariat@operakameralna.pl jest dopuszczalna

I termin przesłuchania planowany jest na 20 – 22 lipca

Administratorem danych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.