Nowości

 

Waltornia >>> Lublin


Przesłuchania do Filharmonii Lubelskiej

Muzyk – waltornia I głos solista

Program:

1. A. Mozart – Koncert nr 2 Es-dur (I część) lub Koncert nr 4 Es-dur (I część z kadencją),

2. G. Rossini – Uwertura do opery Sroka Złodziejka

Literatura orkiestrowa (fragmenty):

1. L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 Pastoralna (część III, t.133-161 część V, t. 5-9, t.62-64)

2. J. Brahms: I Symfonia c-moll op. 68 (cz. II, t.90-105), III Symfonia F-dur op. 90 (cz. III, t.98-110)

3. P. Czajkowski: IV Symfonia f-moll op. 36 (cz. I, t.169-181), V Symfonia e-moll op. 64 (cz. II t. 8-28)

4. G. Rossini – Uwertura do opery Cyrulik Sewilski (t. 9-11, t.103-111)

5. R. Strauss – Poemat symfoniczny Dyl Sowizdrzał (od początku do nr 1, od nr 29 do 38)

6. D. Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47 (cz. I, nr 33 do 41)

7. C. Franck – Symfonia d-moll, solo waltorni

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora. Prosimy o przesyłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz list motywacyjny na adres: przesluchaniafl@gmail.com lub artystyczny@filharmonialubelska.pl