Nowości

 

Obój >>> Lublin


Przesłuchania do Filharmonii Lubelskiej

Muzyk – obój I głos solista

Program:

1. W. A. Mozart – Koncert na obój C-dur KV 314 (część I z kadencją, część II)

2. Utwór dowolny

Literatura orkiestrowa:

1. P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll (część II i III)

2. M. Rimski-Korsakov – Szeherezada

3. G. Rossini – Uwertura do opery La scala di seta

4. J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur (część II)

5. L.van Beethoven – III Symfonia Es-dur Eroica (część II i III)

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora. Prosimy o przesyłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz list motywacyjny na adres: przesluchaniafl@gmail.com lub artystyczny@filharmonialubelska.pl