Nowości

 

Wokal >>> Bytom

 

 

Dyrektor Opery Śląskiej

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

artysta chóru – alt

1. Wymagania konieczne:

- wykształcenie muzyczne (wokalne) – mile widziane wyższe kierunkowe,

- odpowiednia skala głosu,

- umiejętność sprawnego czytania nut głosem,

- łatwość uczenia się materiału na pamięć,

- odpowiednia prezencja do występów scenicznych,

- zdolności aktorskie.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole.

- dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista,

- wysoki poziom etyki.

3. Wymagane dokumenty, oświadczenia i materiały:

- curriculum vitae oraz karta zgłoszeniowa ( w załączniku do ogłoszenia ),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

- nagranie audiovideo arii i pieśni (jeden utwór w języku polskim i jeden w języku obcym),

- nagranie z autoprezentacją (kilka słów o sobie),

- podpisana klauzula RODO (w załączniku do ogłoszenia),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4. Oferujemy:

- pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji,

- umowę o pracę wymiarze pełnego etatu,

- możliwość rozwoju zawodowego.

5. Główne obowiązki:

- udział w próbach, koncertach i spektaklach w siedzibie Opery Śląskiej jak i poza siedzibą,

- opracowywanie i wykonywanie swojej partii pod względem muzycznym, tekstowym

i aktorskim,

- poddawanie się okresowym audycjom muzycznym ( przesłuchania indywidualne ),

- bezkonfliktowe współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem,

6. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I: Złożenie ofert.

Sposób i termin składania ofert.

Oferty wraz z nagraniem należy składać w Dziale Kadr w Operze Śląskiej, ul. Moniuszki 21/23, 41-

902 Bytom, lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera-slaska.pl – z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: artysta chóru - alt”.

Termin składania ofert: 05 wrześnie 2021 r.

Kontakt telefoniczny: Dział Kadr (32) 396-68-21, 396-68-80

Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na przesłuchanie, którego termin planuje się na 08.09.2021 r.

Etap II: Przesłuchanie część I:

Komisja wybierze spośród przesłanych arii i pieśni kandydatów do II części przesłuchań.

Etap III: Przesłuchanie część II:

Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Opery Śląskiej.

- wykonanie utworu wybranego z wcześniejszych nagrań, przesłanych przy zgłoszeniu,

- czytanie nut „a vista”,

- rozmowa kwalifikacyjna.

O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegóły