Nowości

 

Wiolonczela >>> Kalisz

 

 

FILHARMONIA KALISKA ogłasza konkurs na stanowisko muzyk wiolonczelista – zastępca koncertmistrza.

Przesłuchania odbędą się 06.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej,
ul. Nowy Świat 28-30.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać: Przesłuchania – wiolonczela – zastępca koncertmistrza) lub w biurze Filharmonii Kaliskiej, al. Wolności 2 w Kaliszu, w godzinach 7:30 - 15:30.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Nuty do pobrania:

 

***

 

FILHARMONIA KALISKA ogłasza konkurs na stanowisko muzyk wiolonczelista – tutti.

 

Przesłuchania odbędą się 06.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliskiej,
ul. Nowy Świat 28-30.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać: Przesłuchania – wiolonczela – tutti) lub w biurze Filharmonii Kaliskiej, al. Wolności 2 w Kaliszu, w godzinach 7:30 - 15:30.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

Nuty do pobrania: