Nowości

 

Obój >>> Gdańsk

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Informuje o naborze na stanowisko muzyka orkiestrowego:
obój, I głos
(nazwa instrumentu, głos)

Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: muzyk orkiestrowy, obój I głos

Wymiar etatu: 1 etat

III. Termin przesłuchania: 29.09.2021 (środa)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:00

IV. Program przesłuchań:

ETAP I:

Literatura orkiestrowa:

Utwór z akompaniamentem fortepianu:

W. A. Mozart

-koncert C – dur część 1.

R. Schumann

-romans nr 1.

Literatura orkiestrowa:

G. Rossini
- Włoszka w Algierze
-La Scala di seta

ETAP II:
Literatura orkiestrowa:

1. G. Rossini
-Sroka złodziejka
-Cyrulik sewilski

2. M. Ravel
- Le Tombeau de Couperin

3. J. Brahms
-koncert skrzypcowy D-dur, Op. 77

4. N. Rimsky-Korsakov
-Scheherezade

5. E. Grieg
-Poranek

6. M. Moussorgski
-Obrazki z wystawy

7. L. van Beethoven
-Symfonia nr 3 Eroica

8. G. Bizet
-Carmen suite nr 1
-Carmen suite nr 2

9. S. Prokofiev
-Symfonia klasyczna D-dur Op. 25

10. B. Smetana
-Sprzedana Narzeczona

11. F. Mendelssohn
- Symfonia nr 3, op 56 ''Szkocka''

12. P. Czajkowski
-Symfonia nr 4 f-moll

V. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:

· doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

VI. Wymagane dokumenty:

· kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),

· list motywacyjny w języku polskim i angielskim,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

· kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

VII. Termin złożenia dokumentów: 19.09.2021

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

(decyduje data stempla pocztowego)

lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.